ชุดกรองลมแบบต่างๆ

 

ระบบนิวเมติกส์ หมายถึง ระบบที่ใช้อากาศเป็นตัวทำงานในการการส่งถ่ายกำลังขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆโดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลัง โดยมีอุปกรณ์ เช่น กระบอกสูบ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล ข้อดีของระบบนิวเมติกส์                  
- มีความเร็วในการทำงาน ลมอัดมีความเร็วในการทำงานสูง                  
- ทนต่อการระเบิด เพราะลมไม่ติดไฟ และไม่ระเบิด                  
- มีความปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ไม่เกิดความเสียหายเมื่อใช้งานเกินกำลัง                  
- สามารถปรับความเร็วในระบบได้ง่าย และสะดวกในการติดตั้ง                  
- การส่งถ่ายลม สามารถส่งไปตามท่อหรือสายลมในระยะทางไกลๆได้โดยง่าย ส่วนลมที่ใช้แล้วสามารถปล่อยทิ้งสู่
  บรรยากาศได้ทันที โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ข้อเสียของระบบนิวเมติกส์                  
- เมื่อลมมีความชื้นและเมื่อความชื้นเข้าไปในระบบจะเกิดสนิม ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่วัสดุทำปฏิกิริยากับความ
  ชื้นเสียหายได้                  
- ความดันลมจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ซึ่งเมื่ออุณหภูมิสูงลมอัดจะมีความดันสูง และความดันจะลดลงเมื่อ 
  อุณหภูมิต่ำลง                  
- ลมสามรถอัดตัวได้ จึงทำให้การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำงานไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการยุบตัวของลมอัด                  
- มีเสียงดัง
Visitors: 32,277