อุปกรณ์อะไรที่ใช้ระบบนิวเมติก

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานนิวเมติกส์ระบบกำเนิดลมอัด และระบบท่อจ่ายลม

อุปกรณ์นิวเมติกส์ที่สำคัญ แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ได้ดังนี้

1.เครื่องอัดลม เครื่องอัดอากาศ ปั๊มลม Air compressor  คือเครื่องปั๊มลม โดยมีปั๊มดูดอากาศผ่านตัวกรองลม เข้าไปในเครื่องอัดลม จะได้ลมอัดที่มีความดันสูงขึ้น จนความดันมากกองความดันบรรยากาศ 4-30 เท่า ลมอัดที่ออกมาจะมีความร้อน และมีไอน้ำอยู่ด้วย เพื่อไม่ให้ไอน้ำในลม กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำในท่อลมเมนหรือท่อสาขา เพื่อจะทำให้ลมมีอุณหภูมิลดลง จึงต้องมี heat Exchange ที่ใช้น้ำหล่อท่อเย็นไหลผ่านท่อที่อยู่ติดกับท่อลมร้อนไหลผ่าน อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า After cooler ทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ลมจะเคลื่อนที่เข้าไปในถังลมอัด Air Receiver Tank  เข้าสู่ Air Dryer เพื่อเอาน้ำออกจากลมจนแห้งมาก ทำให้ลมมีความชื้นสัมพัทธ์น้อยลง จะได้ไม่มีน้ำค้างท่อ หลังจากนั้นลมจะไหลผ่าน ฟิลเตอร์เมน (Main Filter) ตัวกรองลมโดยมีชุด Automatic Drainer อยู่ข้างใต้ เพื่อปล่อยน้ำให้ออกไปจากระบบลม ลมที่แห้งและสะอาด จะไหลไปตามท่อ เพื่อไปยังเครื่องจักรที่ใช้ระบบลมนิวเมติกส์ต่างๆ ที่อยู่ปลายท่อสาขา

เครื่องอัดลม ปั๊มลม มีหลายประเภท เช่น

 1. แอร์คอมเพลสเซอร์ (Air Compressor) แบบลูกสูบ ซึ่งแบ่งเป็น Single Stage และแบบ Two Stage
 2. เครื่องอัดลมแบบใช้ใบพัดเลื่อน (Axial Vane Air Pump)
 3. แอร์คอมเพรสเซอร์ แบบสกรู (Screw Air Compressor)
 4. เครื่องอัดลมแบบไอดะแฟรม (Diaphragm Compressor)

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานนิวเมติกส์ระบบกำเนิดลมอัด และระบบท่อจ่ายลม

อุปกรณ์นิวเมติกส์ที่สำคัญ แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ได้ดังนี้

1.เครื่องอัดลม เครื่องอัดอากาศ ปั๊มลม Air compressor  คือเครื่องปั๊มลม โดยมีปั๊มดูดอากาศผ่านตัวกรองลม เข้าไปในเครื่องอัดลม จะได้ลมอัดที่มีความดันสูงขึ้น จนความดันมากกองความดันบรรยากาศ 4-30 เท่า ลมอัดที่ออกมาจะมีความร้อน และมีไอน้ำอยู่ด้วย เพื่อไม่ให้ไอน้ำในลม กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำในท่อลมเมนหรือท่อสาขา เพื่อจะทำให้ลมมีอุณหภูมิลดลง จึงต้องมี heat Exchange ที่ใช้น้ำหล่อท่อเย็นไหลผ่านท่อที่อยู่ติดกับท่อลมร้อนไหลผ่าน อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า After cooler ทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ลมจะเคลื่อนที่เข้าไปในถังลมอัด Air Receiver Tank  เข้าสู่ Air Dryer เพื่อเอาน้ำออกจากลมจนแห้งมาก ทำให้ลมมีความชื้นสัมพัทธ์น้อยลง จะได้ไม่มีน้ำค้างท่อ หลังจากนั้นลมจะไหลผ่าน ฟิลเตอร์เมน (Main Filter) ตัวกรองลมโดยมีชุด Automatic Drainer อยู่ข้างใต้ เพื่อปล่อยน้ำให้ออกไปจากระบบลม ลมที่แห้งและสะอาด จะไหลไปตามท่อ เพื่อไปยังเครื่องจักรที่ใช้ระบบลมนิวเมติกส์ต่างๆ ที่อยู่ปลายท่อสาขา

เครื่องอัดลม ปั๊มลม มีหลายประเภท เช่น

 1. แอร์คอมเพลสเซอร์ (Air Compressor) แบบลูกสูบ ซึ่งแบ่งเป็น Single Stage และแบบ Two Stage
 2. เครื่องอัดลมแบบใช้ใบพัดเลื่อน (Axial Vane Air Pump)
 3. แอร์คอมเพรสเซอร์ แบบสกรู (Screw Air Compressor)
 4. เครื่องอัดลมแบบไอดะแฟรม (Diaphragm Compressor)
โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) วาล์วควบคุมทิศทางการไหล หรือบางคนเรียกว่า

วาล์วลม, วาล์วควบคุมทิศทาง (Pneumatic Directional Control Valve) ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์วโดยใช้แรงลม (Actuator) โดยชื่อเรียกเป็นชื่ออีกหลายชื่อตามลักษณะของวาล์ว ได้ดังนี้

 • Solenoid Valve (โซลินอยด์ วาล์ว) คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมแบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้าโซลีนอยด์ (Solenoid)
 • Directional Control Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยแรงลมหรือไฟฟ้า แบบ3/2, 4/2, 5/2, 5/3 ทางเป็นต้น
 • Manual / Mechanical Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางการไหลของลม โดยการสั่งงานด้วยระบบกลไกลทางแมคคานิค คือมือของมนุษย์
 • Fluid Control Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางลมอัดหรือของไหล แบบ 2/2 ทาง

กระบอกลม (Pneumatic Air Cylinder) คือ กระบอกลม หรือเรียกอีกชื่อว่า Actuator อุปกรณ์ลมที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยแบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท

 1. กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) กระบอกลูกสูบลม ทำงานตามแนวเส้นตรง
 2. กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) ทำงานตามแนวเส้นรอบวง
 3. กระบอกลมทำงานแบบพิเศษ (Special Actuator) คือกระบอกลมที่มีลักษณะการทำงานไม่เข้าพวกที่ผ่านมา 
กระบอกลมแต่ละชนิด ทำงานแตกต่างกันตามลักษณะการทำงาน และตามจุดประสงค์การนำไปใช้งาน
 
 
 
Visitors: 32,677