อุปกรณ์นิวเมติกส์ คือ

อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบนิวเมติกส์ ที่สำคัญ คือ

ชุดกรองลมดักน้ำนิวเมติกส์ ปรับแรงลม จ่ายน้ำมัน

วาล์วควบคุมทิศทาง หรือโซลินอยด์วาล์ว

กระบอกลมนิวเมติกส์

ชุดกรองลมดักน้ำ  ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพลม ที่ได้รับการลดฝุ่นและดักน้ำ ที่ออกมาจากปั๊มลม ซึ่งเต็มไปด้วยไอน้ำ และยังคงมีฝุ่นหลงเหลืออยู่ แม้จะผ่านการลดไอน้ำ และผ่านหม้อกรองลมหลัก (Main Filter) แล้วก็ตาม

ตัวกรองที่ใช้ในท่อลมสาขาก่อนเข้าเครื่องจักร สามารถกรองฝุ่นขนาดเกิน 40, 0.3 หรือ 0.01ไมครอน ให้เลือกใช้พร้อมทั้งกรองไอน้ำออกได้ สำหรับ ฟิลเตอร์ขนาดใหญ่ที่ต่อหลังปั๊มลม จะมีตะแกรงกรองขนาด 50 ไมครอน

ตัวกรองลมดักน้ำทำหน้าที่กรองฝุ่นละออง ทำให้ลมอัดมีความสะอาดก่อนนำไปใช้งานโดยมีหลักการทำงานดังนี้

เมื่อลมอัดผ่านรู (P1) จากรูปด้านใต้ เข้าคลีบ บังคับลม มีผลทำให้ลมเกิดการหมุนวน น้ำซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าลม จะถูกเหวี่ยงไปปะทะกับหลอดแก้ว ไหลลงสู่ด้านล่างดังรูป ลมที่ไหลผ่านเข้าใส้กรองอากาศผ่านรู (P2) จะเป็นลมที่มีความสะอาด

ตัวปรับแรงดันลม ตัวปรับความดันลมตัวควบคุมความดันลม Air Regulator, Regulator คือตัวปรับให้แรงดันด้านขาออกของตัวปรับแรงดันลมเป็นไปตามความต้องการใช้งานอย่างคงที่ ซึ่งโดยปรกติมักปรับอยู่ที่ประมาณ 3-5 Bar ตัวปรับแรงดันลม (Regulator) สามารถเขียนย่อๆว่า "R"

วาล์วควบคุมทิศทางลม หรือโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) แต่บางคนก็จะเรียกโซลินอยด์วาล์ว โดยให้หมายถึงวาล์วควบคุมทิศทางแบบ 2/2 เท่านั้นก็มี

    วาล์วควบคุมทิศทาง แบบ 2/2 หมายถึงตัววาล์วมี 2 รู (Port) / 2 ตำแหน่ง

    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/2 คือตัววาล์วมีรูลม 3 รู / 2 ตำแหน่ง

    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/3 คือตัววาล์วมีรูลม 3 รู / 3 ตำแหน่ง

    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/2 คือตัววาล์วมีรูลม 4 รู / 2 ตำแหน่ง

    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/3 คือตัววาล์วมีรูลม 4 รู / 3 ตำแหน่ง

    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/2 คือตัววาล์วมีรูลม 5 รู / 2 ตำแหน่ง

    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/3 คือตัววาล์วมีรูลม 5 รู / 3 ตำแหน่ง

กระบอกลมนิวเมติกส์นิวเมติกส์ Pneumatic Air Cylinder กระบอกลูกสูบลม กระบอกนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์นิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) คือ กระบอกลมนิวเมติกส์ หรือเรียกอีกชื่อว่า Actuator อุปกรณ์ลมที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลมนิวเมติกส์ เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยแบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท

กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) กระบอกลมนิวเมติกส์นิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) กระบอกลูกสูบลม ทำงานตามแนวเส้นตรง

 กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) กระบอกลมนิวเมติกส์นิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) ทำงานตามแนวเส้นรอบวง

 กระบอกลมนิวเมติกส์ทำงานแบบพิเศษ (Special Actuator) คือกระบอกลมนิวเมติกส์ที่มีลักษณะการทำงานไม่เข้าพวกที่ผ่านมา

กระบอกลมนิวเมติกส์แต่ละชนิด ทำงานแตกต่างกันตามลักษณะการทำงาน

Visitors: 32,276