Pneumatic actuator Valve

   

RAT series pneumatic actuator

 

 
Pneumatic Inner Thread 2-pcs Ball Valve
Pneumatic Soft-sealing Butterfly Valve
Pneumatic Inner Thread 3-pcs Ball Valve
Pneumatic Flange Type Ball Valve
Pneumatic Plastic Ball Valve
Pneumatic Thin Type Ball Valve
Pneumatic Flange Type Butterfly Valve
 
actuator RAT series pneumatic actuators-statement of and selection
     
 

 

 

 

Actuator คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของวาล์ว เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการควบคุม ซึ่งจุดมุ่งหมายของการใช้ Actuator ก็คือความเที่ยงตรงของตำแหน่งการเคลื่อนที่ของวาล์วโดยอาศัยการควบคุมจากสัญญาณไฟฟ้า
Actuator จะตอบรับการควบคุมจากสัญญาณไฟฟ้า เช่นการควบคุมแบบ fully-open หรือ fully-close ของวาล์ว หรือจะเป็นในตำแหน่งอื่นๆ โดยชนิดของ Actuator จะมี 2 ชนิดคือ
– Pneumatic
– Electric  Actuator
Visitors: 32,277