Pneumatic Control Valve

 

 Air Control Valve
ระบบนิวแมติก หรือ ระบบลมอัด Pneumatic systems จะทำงานได้ด้วยชุดกำเนิดลมอัดหรือปั้มลม จ่ายลมให้กับอุปกรณของระบบเพื่อทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิด หรือใช้ควบคุมกระบอกลม เป็นต้น

 

 
 

 
100 series air control valve
port:1/8"
200 series air control valve
port:1/4"
300 series air control valve
port:3/8"
400 series air control valve
port:1/2"
25 series solenoid valve
4v series manifold
VF series solenoid valve
S series solenoid valve
SD series solenoid valve
3V series solenoid valve
2V series solenoid valve
2P series solenoid valve
2W series solenoid valve
series solenoid valvePU
2L series solenoid valve
UM series pulse valve
UME series inundate vale
coil
3L series hand valve
4L series hand valve
S series hand valve
4H series hand valve
HSV series hand valve
HV series hand valve
MOV Series mechanical valve
JM Series mechanical valve
JMJ Series mechanical valve
FV series foot vale
4F series foot vale
KA series one-direction valve
点
SE series quick exhaust valve
KLA series one-direction
current stop valve
RE flow capacity control vale
ST series shuttle valve
 

 

 

วาล์วควบคุมทิศทางการไหล หรือบางคนเรียกว่าโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) วาล์วลม, วาล์วควบคุมทิศทาง (Pneumatic Directional Control Valve) ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์วโดยใช้แรงลม (Actuator) โดยชื่อเรียกเป็นชื่ออีกหลายชื่อตามลักษณะของวาล์ว 
Visitors: 32,278